Záštita Pamiatkového úradu

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky prebral záštitu nad slovenským kolom súťaže Wiki miluje pamiatky. Tak ako v roku 2012, aj tohto roku podporil Pamiatkový úrad fotografickú súťaž viacerými spôsobmi – okrem záštity poskytol aj hodnotné výhry pre výhercov a profesionálneho pamiatkára do poroty. Diskutuje sa ešte o priestoroch na slávnostné udelenie výhier, kde nám úrad tiež pomáha.

Prvý krát sme sa s Pamiatkovým úradom spojili pri príprave zoznamov pamiatok, ktoré sme v výdatnou pomocou rakúskych wiki-kolegov nahrali na Wikipédiu. Tieto zoznamy nám poslúžili pre spustenie súťaže Wiki miluje pamiatky už v roku 2012, bez nich by súťaž bola výrazne ťažšia. Neskôr sme sa na osobnej konzultácii priamo v Pamiatkovom úrade dohodli na aktualizovaní zoznamov a začali sme riešiť technické problémy s tým spojené. V budúcnosti by sme radi našu spoluprácu ešte prehĺbili, hlavne pri technickej aktualizácii zoznamov na Wikipédii a prípadne ďalšej vzájomnej výmene údajov. Všetky údaje na Wikipédii ako aj fotografie odoslané v rámci súťaže sú totiž dostupné pod slobodnou licenciou. Vďaka tomu by sme v budúcnosti nemuseli preberať údaje len my od Pamiatkového úradu, ale aj naopak. To však ukáže až budúcnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *