Wikimedia Slovenská republika vyhlasuje víťazov 4. ročníka súťaže Wiki miluje pamiatky 2015

Občianske združenie Wikimedia Slovenská republika ukončila hodnotenie súťažiacich. Odborná porota v zložení Imrich Finta, Štefan Lančarič, Peter Porubčan a Zdenka Bencúrová vybrala desať najlepších fotografií slovenských pamiatok z viac ako tisíc súťažných príspevkov.
Víťazmi súťaže sa stali Kateryna Baiduzha, Braňo Valach, Lucia Kohanová, Marcin Szala, Marek Šeregi a Šimon Slávik.

Tento ročník sa uskutočnil pod záštitou mesta Nitra a obsahoval aj
samostatnú kategóriu, ktorá bola venovaná tomuto mestu.
Usporiadateľ súťaže občianske združenie Wikimedia Slovenská republika je zamerané na podporu tvorby a rozširovania slobodných obsahov. Medzi projekty, ktoré táto nezisková organizácia podporuje patrí aj projekt Wikimedia Commons, ktorý zverejňuje pod slobodnou licenciou rozličné fotografie a iné druhy vizuálnych materiálov z celého sveta. Tieto diela sú následne využité prevažne k článkom najväčšej internetovej encyklopédie Wikipédie, avšak slobodné obsahy sú často využívané aj inými organizáciami a jednotlivcami.

Slávnostná ceremónia ukončenia súťaže Wiki miluje pamiatky sa uskutoční 12. decembra 2015 v Nitre. Súčasťou záverečnej ceremónie bude aj slávnostné odovzdanie cien víťazom.
Viac informácií o súťaži nájdete na našich stránkach: http://wikimedia.sk/, alebo na facebooku: https://www.facebook.com/WikiMilujePamiatky/?ref=hl.

Víťazné fotografie súťaže Wiki miluje pamiatky 2015 nájdete na stránke: https://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments_2015_winners#Slovakia.

 

Kontakt:
● Wikimedia Slovenská republika (http://www.wikimedia.sk)
● Predseda: Michal Matúšov
● telefón: +421 910 293 139
● info@wikimedia.sk

Najväčšia fotografická súťaž sa chýli ku koncu

Slovenské logo súťažeV 39 štátoch sveta počas celého septembra prebieha Wiki miluje pamiatky, mesačná fotografická súťaž na Wikipédii. V Guinessovej knihe rekordov je zapísaná ako najväčšia fotografická súťaž, pričom počas posledných troch rokov neustále rástla. Slovenské kolo organizuje, už po tretí raz, občianske združenie Wikimedia Slovenská republika. Wiki miluje pamiatky vás pozýva fotiť oficiálne kultúrne pamiatky a pomôcť tak Wikipédii v pokrytí informáciami o slovenskom kultúrnom dedičstve. Čas máte už len do konca septembra.

Prvý krát sa súťaž konala v roku 2010 v Holandsku. V 2011 bola rozšírená na celoeurópsku a v 2012 na celosvetovú (a zapojilo sa aj Slovensko) – oba ročníky uznala Guinessova kniha rekordov ako najväčšiu fotografickú súťaž v dejinách ľudstva. V 2012  sa zúčastnilo vyše 15 000 fotografov, z ktorých vyše 10 000 nikdy pred tým neprispelo na žiaden wiki-projekt. Minulý rok bolo pre Wikipédiu a ďalšie projekty slobodného vzdelávania poskytnutých 369 589 obrázkov, z toho 2 729 zo Slovenska.

Počas októbra porota vyberie 10 najlepších fotografií, ktoré postúpia do celosvetového kola. Hlavnou cenou medzinárodného kola je zájazd na celosvetovú konferenciu a festival wikimedického hnutia Wikimánia 2015 v Mexiku, vrátane dopravy a ubytovania.

Fotografie musia byť zverejnené na Wikimedia Commons počas septembra 2014, môžu byť odfotené kedykoľvek a obzvlášť archívne zábery sú veľmi cenené. Aby bola účasť v súťaži čo najjednoduchšia a najpríjemnejšia boli na Wikipédii vytvorené zoznamy pamiatok, ktoré uľahčujú nahrávanie. Podrobnosťami nahrávania vás prevedie oficiálna stránka http://wikilovesmonuments.sk/wiki-miluje-pamiatky/

Podrobnejšie informácie nájdete na www.wikilovesmonuments.sk
Novinky sú zverejňované aj na www.facebook.com/WikiMilujePamiatky
Kontakt: wlm@wikimedia.sk

(Túto tlačovú správu môžte slobodne a bezplatne preberať do svojich médií a článkov.)

Najväčšia fotografická súťaž sa vracia na Slovensko

Slovenské logo Wiki miluje pamiatkyWikimedia Slovenská republika spúšťa druhý ročník Wiki miluje pamiatky, mesačnej fotografickej súťaže na Wikipédii. Wiki miluje pamiatky je časťou medzinárodnej súťaže Wiki Loves Monuments, ktorá bola 2 roky po sebe uznaná Guinessovou knihou rekordov ako celosvetovo najväčšia fotografická súťaž. V roku 2013 nad slovenským kolom prebral záštitu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý zároveň poskytol ceny a porotcu. Wiki miluje pamiatky vás pozýva fotiť oficiálne kultúrne pamiatky a pomôcť tak Wikipédii v pokrytí informáciami o slovenskom kultúrnom dedičstve.

Porota skladajúca sa z odborníkov na fotografiu, pamiatky a zástupcov slovenskej Wiki-komunity vyberie 10 najlepších fotografií, ktoré postúpia do celosvetového kola. Hlavnou cenou medzinárodného kola je zájazd na Wikimániu 2014 v Londýne vrátane dopravy a ubytovania. V ročníku 2013 sponzoruje Europeana špeciálnu cenu pre pamiatky spojené s prvou svetovou vojnou.

Fotografie musia byť zverejnené na Wikimedia Commons počas septembra 2013, môžu byť odfotené kedykoľvek. Aby bola účasť v súťaži čo najjednoduchšia a najpríjemnejšia boli na Wikipédii vytvorené zoznamy pamiatok, ktoré uľahčujú nahrávanie. Na zverejňovanie fotografií sa dajú použiť aj aplikácie vyvinuté pre iPhone a Android. Podrobnosťami nahrávania vás prevedie oficiálna stránka http://wikilovesmonuments.sk/wiki-miluje-pamiatky/

Prvý krát sa súťaž konala v roku 2010 v Holandsku. V 2011 bola rozšírená na celoeurópsku a v 2012 na celosvetovú (a zapojilo sa aj Slovensko) – oba ročníky uznala Guinessova kniha rekordov ako najväčšiu fotografickú súťaž v dejinách ľudstva. V 2012  sa zúčastnilo vyše 15 000 fotografov, z ktorých vyše 10 000 nikdy pred tým neprispelo na žiaden wiki-projekt. Pre Wikipédiu a ďalšie projekty slobodného vzdelávania bolo poskytnutých 353 768 obrázkov, z toho 761 zo Slovenska.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.wikilovesmonuments.sk
Novinky sú zverejňované aj na www.facebook.com/WikiMilujePamiatky
Kontakt: wlm@wikimedia.sk

O Wikimedii Slovenská republika

Wikimedia Slovenská republika je občianske združenie, ktorého cieľom je šírenia vzdelanosti, predovšetkým podporou tvorby vzdelávacích materiálov pod slobodnou licenciou alebo ako voľných diel. Našou prácou podporujeme slovenskú Wikipédiu ako aj ďalšie projekty Nadácie Wikimedia. Medzi naše projekty patrí organizovanie prednášok, súťaží, spolupráca s inými organizáciami a podpora prispievateľov na Wikipédiu. Sme súčasťou medzinárodného hnutia Wikimédia a práve sme v procese schválenia za oficiálnu krajinskú sekciu Nadácie Wikimedia. Viac informácií na www.wikimedia.sk

(Túto tlačovú správu môžte slobodne a bezplatne preberať do svojich médií a článkov. Správa je dostupná aj vo formáte PDF.)