Víťazné snímky Wiki miluje pamiatky 2015

Do súťaže bolo pridaných viac než 1600 snímok, z nich odborná porota vybrala 10 najlepších a tie vám dnes spolu s menami výhercov môžeme prezradiť.

Tu sú najlepšie fotografie zo štvrtého ročníka slovenského kola súťaže Wiki miluje pamiatky 2015:

Wikimedia Slovenská republika vyhlasuje víťazov 4. ročníka súťaže Wiki miluje pamiatky 2015

Občianske združenie Wikimedia Slovenská republika ukončila hodnotenie súťažiacich. Odborná porota v zložení Imrich Finta, Štefan Lančarič, Peter Porubčan a Zdenka Bencúrová vybrala desať najlepších fotografií slovenských pamiatok z viac ako tisíc súťažných príspevkov.
Víťazmi súťaže sa stali Kateryna Baiduzha, Braňo Valach, Lucia Kohanová, Marcin Szala, Marek Šeregi a Šimon Slávik.

Tento ročník sa uskutočnil pod záštitou mesta Nitra a obsahoval aj
samostatnú kategóriu, ktorá bola venovaná tomuto mestu.
Usporiadateľ súťaže občianske združenie Wikimedia Slovenská republika je zamerané na podporu tvorby a rozširovania slobodných obsahov. Medzi projekty, ktoré táto nezisková organizácia podporuje patrí aj projekt Wikimedia Commons, ktorý zverejňuje pod slobodnou licenciou rozličné fotografie a iné druhy vizuálnych materiálov z celého sveta. Tieto diela sú následne využité prevažne k článkom najväčšej internetovej encyklopédie Wikipédie, avšak slobodné obsahy sú často využívané aj inými organizáciami a jednotlivcami.

Slávnostná ceremónia ukončenia súťaže Wiki miluje pamiatky sa uskutoční 12. decembra 2015 v Nitre. Súčasťou záverečnej ceremónie bude aj slávnostné odovzdanie cien víťazom.
Viac informácií o súťaži nájdete na našich stránkach: http://wikimedia.sk/, alebo na facebooku: https://www.facebook.com/WikiMilujePamiatky/?ref=hl.

Víťazné fotografie súťaže Wiki miluje pamiatky 2015 nájdete na stránke: https://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments_2015_winners#Slovakia.

 

Kontakt:
● Wikimedia Slovenská republika (http://www.wikimedia.sk)
● Predseda: Michal Matúšov
● telefón: +421 910 293 139
● info@wikimedia.sk

Kategória Nitra so záštitou primátora Jozefa Dvonča

Súťaž Wiki miluje pamiatky prichádza v roku 2015 so špeciálnym prekvapením. Rozhodli sme sa vytvoriť špeciálnu tematickú podkategóriu pre kultúrne pamiatky v najstaršom slovenskom meste, v Nitre. Rozširujeme tým našu doterajšiu spoluprácu na projekte Nitra – prvé slovenské WikiMesto. Svojou záštitou nad súťažou nás následne poctil pán primátor Jozef Dvonč. Continue reading

Wiki miluje pamiatky 2015 začína!

Po dlhom čase tu opäť máme nový ročník fotografickej súťaže Wiki miluje pamiatky! Do tejto celosvetovej súťaže sa Slovensko zapojilo už 4. krát. Teraz máte celý september aby ste pozbierali svoje zatiaľ nezverejnené fotky slovenských kultúrnych pamiatok alebo sa vydali na fotografický lov a svoje obrázky nahrali na Commons, úložisko fotografií pre Wikipédiu. Na 10 víťazov čaká postup do medzinárodného kola a zaujímavé ceny. Continue reading